Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ή φοιτητική ταυτότητα αποτελεί την ταυτότητα του φοιτητή, ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του φοιτά σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η ακαδημαϊκή - φοιτητική ταυτότητα δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα.

Πρόκειται για μια πλαστική κάρτα, στην οποία αναγράφεται το ίδρυμα και η σχολή που σπουδάζει ο φοιτητής, καθώς και γενικές πληροφορίες όπως τόπος κατοικίας και τυχόν αλλεργίες ή αν ο φοιτητής είναι δωρητής οργάνων. Στην κάρτα ενσωματώνεται ο θεσμός του «Πάσο», όπου αναγράφεται μέχρι πότε δικαιούται ο φοιτητής εκπτωτικά εισιτήρια σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η απόκτηση ακαδημαϊκής ή φοιτητικής ταυτότητας γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείο Παιδείας, όπου ο φοιτητής εγγράφεται στο μητρώο με username και κωδικό της αρεσκείας του, δίνει τα στοιχεία της σχολής του, ανεβάζει τη φωτογραφία που επιθυμεί και υποβάλει την αίτηση του. Η αίτηση εγκρίνεται από την γραμματεία της σχολής και τέλος η ακαδημαϊκή ταυτότητα εκτυπώνεται και στέλνεται στον φοιτητή.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο φοιτητής έχει δικαίωμα επανέκδοσης.

* το γράμμα ν ισούται με την διάρκεια φοίτησης της σχολής σε έτη

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →