Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Π.Μ.Σ Αερομηχανική Στροβιλομηχανών

Διάρκεια Σπουδών 4 εξάμηνα
Δίδακτρα Δωρεάν
Εισαγωγικές Εξετάσεις Όχι
Τύπος Φοίτησης Πλήρους Φοίτησης
Τύπος Μεταπτυχιακού Αυτόνομο

Περιγραφή Μεταπτυχιακού

Η αερομηχανική των στροβιλομηχανών χαρακτηρίζει ένα τμήμα της επιστήμης της Μηχανικής που περιλαμβάνει τη μελέτη ροϊκά προκαλούμενων ταλαντώσεων σε κατασκευές. Η μελέτη των ταλαντώσεων αυτών αποτελεί πρόκληση για την κατασκευή στροβιλομηχανών παραγωγής ενέργειας, κίνησης αεροσκαφών, μηχανών παραγωγής ροπής κ.α. Το πρόγραμμα THRUST είναι μοναδικό παγκοσμίως ως προς την έμφαση που δίνει στην περιοχή της αερομηχανικής.

Προυποθέσεις Εισαγωγής

Πτυχιούχοι από Τμήματα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Ενέργειας, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών και Φυσικής. Επίσης, απαιτείται αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αξιολογείται η ποιότητα και η επιτυχία των σπουδών, η ποιότητα των συστατικών επιστολών από ακαδημαϊκά μέλη, η πιθανή εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων και το δημοσιευμένο έργο.

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →