Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Π.Μ.Σ Ειδική Αγωγή

Διάρκεια Σπουδών 4 εξάμηνα
Δίδακτρα 4400€
Εισαγωγικές Εξετάσεις Όχι
Αριθμός εισακτέων 20
Τύπος Φοίτησης Πλήρους Φοίτησης
Τύπος Μεταπτυχιακού Διαπανεπιστημιακό

Περιγραφή Μεταπτυχιακού

Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» είναι ένα διεθνές, διαπανεπιστημιακό και διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικίας και το Institute of Education, University of London, ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Προυποθέσεις Εισαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν οι πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων, ισότιμων προς τα ελληνικά, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι. Επί πλέον, οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να έχουν διδακτική, επαγγελματική ή εθελοντική πείρα με άτομα με αναπηρίες, πιστοποιούμενη νομίμως.

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →