Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Επιστημονικό Πεδίο: 1
Κωδικός Μηχανογραφικού 124
Βάση εισαγωγής: 14502 (2017)
Τηλεφωνο 2109201435
Email pubadmin@panteion.gr
Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετίζεται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου Τομέα σε στενή έννοια, όσο και της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα των οικονομικών επιστημών που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με γνωστικό αντικείμενο από όλα τα πεδία του ευρύτερου δημοσίου τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά επίσης και σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Οι Τομείς του Τμήματος είναι:

1 Τομέας Οικονομίας

2 Τομέας Δημοσίου Δικαίου

3 Τομέας Διοικητικής Επιστήμης

4 Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής

Μεταπτυχιακά

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε:

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →