Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Επιστημονικό Πεδίο: 1
Κωδικός Μηχανογραφικού 124
Βάση εισαγωγής: Εκτός μηχ/γραφικού 2014
Τηλεφωνο 2109201435
Email pubadmin@panteion.gr
Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Μεταπτυχιακά

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε: