Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Επιστημονικό Πεδίο: 1
Κωδικός Μηχανογραφικού 124
Βάση εισαγωγής: Εκτός μηχ/γραφικού 2017
Τηλεφωνο 2109201435
Email pubadmin@panteion.gr
Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Μεταπτυχιακά

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε:

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →