Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Εάν θελήσει να αλλάξει το Σύγγραμμα που έχει δηλώσει μπορεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του;

Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει το Σύγγραμα, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή του και στο "Εύδοξος", εντός της σχετικής προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι για τα συγγράμματα που αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφοράς, αλλαγή επιλογής δεν μπορεί να γίνει μετά την εκκίνηση αποστολής του βιβλίου από τον Εκδότη.

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →