Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Erasmus

Erasmus

O φοιτητής αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus με την εγγραφή του στο τμήμα. Το πρόγραμμα Erasmus δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να φοιτήσει για ένα διάστημα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ο χρόνος φοίτησης κυμαίνεται από 3 ως 12 μήνες ενώ η επιλογή πανεπιστημίου γίνεται σύμφωνα με τις συνεργασίες του τμήματος στην Ελλάδα.

Κατά την διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό, οι φοιτητές διδάσκονται τα μαθήματα του πανεπιστημίου του εξωτερικού στην αγγλική γλώσσα κυρίως αλλά υπάρχουν μαθήματα και στις τοπικές γλώσσες. Μετά το πέρας του προγράμματος, ο φοιτητής αντιστοιχίζει τα μαθήματα που παρακολούθησε στο εξωτερικό με της σχολής στην Ελλάδα.

Ο φοιτητής που θα δηλώσει συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus αποκτά υποτροφία από το ίδρυμα που ανήκει. Η υποτροφία καλύπτει τα λεγόμενα έξοδα κινητικότητας, τα επιπλέον έξοδα που αποκτά ένας φοιτητής όταν σπουδάζει στο εξωτερικό, όπως ενοίκιο σε εστία. Το ποσό κυμαίνεται από 300 ως 500ευρώ, ανάλογα την χώρα και το ίδρυμα.

* το γράμμα ν ισούται με την διάρκεια φοίτησης της σχολής σε έτη

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →