Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Φοιτητικό Internet

Φοιτητικό Internet

Ο φοιτητής μπορεί να ενταχτεί στην δράση Δίοδος ώστε να αποκτήσει σύνδεση internet μειωμένου κόστους μόλις εγγραφεί στην σχολή. Η Δίοδος είναι μια δράση, επιδοτούμενη από το κράτος, σε συνεργασία με τους πάροχους υπηρεσιών ευζωνικής σύνδεσης ή αλλιώς ISPs (Internet Service Providers) Ο φοιτητής επιλέγει έναν από τους πάροχους που συμμετάσχουν στην δράση και το πακέτο σύνδεσης που επιθυμεί.

Δικαίωμα χρήσης της Διόδου έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει το ν+1 χρόνια σπουδών τους. Για την απόκτηση του θα πρέπει να γίνει εγγραφή στην δικτυακή πύλη της Διόδου και η συγκέντρωση ορισμένων δικαιολογητικών όπως βεβαίωση σπουδών, φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ, φωτοαντίγραφο του δελτίου πάσο, ένας λογαριασμός πάροχου σταθερής τηλεφωνίας καθώς και το μισθωτήριο που αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου.

Περισσότερες πληροφορίες στην δικτυακή πύλη Δίοδος.

* το γράμμα ν ισούται με την διάρκεια φοίτησης της σχολής σε έτη

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →