Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Κατεθύνσεις & Επιστημονικά Πεδία

Η επιλογή της ομάδας προσανατολισμού είναι η πρώτη σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρει ο μαθητής όσο αφορά το αντικείμενο που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Οι σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χωρισμένα σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία. Ο ρόλος των πεδίων είναι να δώσει στο μαθητή την δυνατότητα να επικεντρώσει τις γνώσεις τους σε μαθήματα που θα χρησιμεύσουν στο Πανεπιστήμιο και να περιορίσει τα Πανελλαδικά μαθήματα που θα εξεταστεί.

Ορισμένες σχολές ανήκουν σε δύο επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν αυτές τις σχολές θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον μια ομάδα που ανήκει σε ένα από τις δύο επιστημονικές ομάδες.
Μαθήματα ανά ομάδα

 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών – 1ο Πεδίο,3ο Πεδίο, 4ο Πεδίο
  • Αρχαία Ελληνικά(προσανατολισμού)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία(Γενικής Παιδείας)
  • Ιστορία(προσανατολισμού)
  Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
  i) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
  ii) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
  iii) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 •  Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  - 2ο Πεδίο, 3ο Πεδίο, 4ο Πεδίο
  • Νεοελληνική Γλώσσα(Γενικής Παιδείας)
  • Φυσική(προσανατολισμού)
  • Χημεία(προσανατολισμού)
  Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
  i) στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
  ii) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
  iii) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 • Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής - 3ο Πεδίο, 4ο Πεδίο, 5ο Πεδίο
  • Μαθηματικά(προσανατολισμού)
  • Α.Ε.Π.Π(προσανατολισμού)
  • Νεοελληνική Γλώσσα(Γενικής Παιδείας)
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
i) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
ii) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
iii) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →