Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Μαθήματα Βαρύτητας

Τα μαθήματα βαρύτητας είναι μαθήματα που ανάλογα το επιστημονικό πεδίο επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο την βαθμολογία. Όλα τα μαθήματα δεν είναι ισάξια σε όλα τα επιστημονικά πεδία, γιατί η επιστήμη του κάθε πεδίου διαφέρει στο αντικείμενο που ασχολείται. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης σε κάθε πεδίο, χρησιμοποιούνται δύο μαθήματα βαρύτητας με τους συντελεστές τους.

Ανθρωπιστικών Σπουδων
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Συντελεστής
1o E.Π - Ανθρωπιστικές,Νομικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
Αρχαία Ελληνικά(Προσανατολισμού)
Ιστορία(Προσανατολισμού)
(1,3)
(0,7)
3o E.Π - Επιστήμες Υγείας
και Ζωής
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία(Γενικης Παιδείας)
(ο,4)
(0,9)
4o E.Π - Επιστήμες της
Εκπαίδευσης
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά(Γενικής Παιδείας)
(1,3)
(0,7)
Θετικών Σπουδων
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Συντελεστής
2o E.Π - Θετικές και
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φυσική(Προσανατολισμού)
Μαθηματικά(Προσανατολισμού)
(0,7)
(1,3)
3o E.Π - Επιστήμες Υγείας
και Ζωής
Χημεία(Προσανατολισμού)
Βιολογία(Προσανατολισμού)
(ο,7)
(1,3)
4o E.Π - Επιστήμες της
Εκπαίδευσης
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία(Γενικής Παιδείας)
(1,3)
(0,7)
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Συντελεστής
3o E.Π - Επιστήμες Υγείας
και Ζωής
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία(Γενικής Παιδείας)
(0,4)
(0,9)
4o E.Π - Επιστήμες της
Εκπαίδευσης
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία(Γενικής Παιδείας)
(1,3)
(0,7)
5o E.Π - Επιστήμες Οικονομίας
και Πληροφορική
Μαθηματικά(προσανατολισμού)
Α.Ο.Θ(προσανατολισμου)
(1.3)
(0,7)

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →